Impressie Ledenvergadering 11 februari

Voorzitter Albert Oppers opent 11 februari de ledenvergadering in aanwezigheid van zo’n 30 leden. Hij geeft een korte terugblik op 2013 en kijkt alvast vooruit naar het komende jaar. Twee zaken springen eruit. Meer jeugdleden meldden zich aan in het afgelopen jaar. En voor komend jaar is er een aantal nieuwe activiteiten gepland, zoals het 24 uurstoernooi en een clubweekend voor de jeugd. De nieuwe website is zo goed als klaar en ziet er schitterend en overzichtelijk uit. Het jaarboekje zal dit jaar nog gedrukt uitkomen. Het blijkt nog een handig naslagwerk te zijn.

De leden konden tijdens de vergadering de jaarrekeningen over 2013 van TC Suthwalda en de beide stichtingen bekijken. Penningmeester Ben Hofman lichtte deze toe. Ook de begrotingen voor 2014 werden toegelicht. De kascommissie benoemde met nadruk dat de penningmeester weer geweldig werk heeft afgeleverd. Hulde! Hierna keurden de aanwezige leden de jaarrekeningen en de begrotingen goed. Tijdens de vergadering nam de vergadering afscheid van een aantal vrijwilligers. Zij werden in het zonnetje gezet met een bloemetje en bedankt voor hun bewezen diensten voor de vereniging. Rien Erenstein is toegetreden tot het bestuur. De vacature voor het secretariaat is nog steeds vacant. Het bestuur zoekt nog druk naar invulling hiervan.

Een specifiek agendapunt was het alcoholbeleid. Vanwege het overheidsbeleid om vanaf 1 januari 2014 geen alcohol meer te schenken aan jeugd onder de 18 jaar. De vraag was hoe de vereniging hiermee omgaat. Na een levendige discussie was de conclusie dat het gaat om draagvlak van de leden, ieder lid moet zijn verantwoording nemen om jeugd onder de 18 aan te spreken en geen alchohol te schenken.

De voorzitter sloot de vergadering af met de wens dat iedereen weer een mooi tennisseizoen mag beleven.