Waarom zijn banen 5 t/m 8 sneller droog dan 1 t/m 4?

Nederland is een mooi land, maar voor de meeste tennissers mag de regen vallen nádat zij getennist hebben. Helaas werkt het zo niet. Je ziet na een stevige bui flinke plasvorming op de banen. Op baan 5 t/m 8 verdwijnen de plassen sneller dan op de banen 1 t/m 4. Waarom eigenlijk?

Dat heeft te maken met de waterdoorlaatbaarheid van de gravel toplaag. De toplaag op banen 1 t/m 4 is de laatste jaren door zaadjes en groen stof, afkomstig van bomen en grassen, voor een deel dichtgeslibd. De banen 5 t/m 8 hebben hier minder last van, omdat ze verder van bomen afstaan.

Niet prikken en slepen
Het probleem van waterdoorlaatbaarheid is niet zo eenvoudig op te lossen. Een gravelbaan is namelijk in lagen opgebouwd. De toplaag bestaat uit 2,5 cm gemalen baksteen (het gravel). Daaronder ligt een stevige drager van 10 cm lava. De lava ligt op een bed van ongeveer 25 cm wit zand. Onder deze zandlaag liggen de drainagebuizen die afwateren op een sloot en riolering.

plaatje opbouw gravelbaan

Het loswoelen van de toplaag maakt het gravel waterdoorlatend, maar ook erg zacht. Ook zou er teveel lava in het gravel komen, wat weer slecht is voor de bespeelbaarheid van de banen. Elk voorjaar wordt er ongeveer 1,5 cm losgewoeld en nieuw gravel opgebracht door onze groundsman. Er blijft altijd een dunne, keiharde laag gravel over die niet wordt losgewoeld. Door in de baan te prikken of met een sleepnet door een plas te slepen wordt het probleem groter. Doe dit dus niet! Renovatie van de banen is een oplossing, maar erg kostbaar.