Van het bestuur: kerstbrief 2020

Beste leden,

2020 was een bijzonder tennisjaar met letterlijk afstand tot elkaar.
Vanaf half maart hebben we als bestuur regelmatig overlegd en de regels bijgesteld conform de wisselende coronamaatregelen. Gelukkig konden er nog veel activiteiten doorgaan.
Jammer, dat het sociaal aspect op een lager pitje staat doordat de kantine dicht moet zijn en we elkaar hier niet kunnen ontmoeten. Fantastisch om te zien hoe flexibel alle tennissers zijn en hoe iedereen bleef en blijft denken in mogelijkheden!

Mooie bijkomstigheid is dat we nieuwe leden konden verwelkomen, doordat juist tennis het mogelijk maakte om te blijven sporten.

Dankzij de inzet van velen konden zowel Game Set & Match (Clubkampioenschappen) als het altijd gezellige Suthwalda Open doorgang vinden.

De eredivisie competitie leverde voor ons heren 1 team een gedeelde tweede plaats op, een prestatie van formaat!

Het contract met tennisschool Kilian is verlengd. We zijn blij dat de goede samenwerking voortgezet kan worden.

Er is veel beweging en er zijn mooie vooruitzichten voor 2021. Ons park ziet eruit om door een ringetje te halen, dankzij de inzet van onze parkbeheerder Tom Lodewijk van veel vrijwilligers.

De smashcourtbanen 7 en 8 zijn aangelegd waardoor 365 dagen per jaar buiten kan worden gespeeld.

We zijn bezig met het oriënteren op de haalbaarheid van padelbanen. Padel is de snelst groeiende sport in Nederland en voor de Wolden een nieuwe sport. In de Algemene ledenvergadering van 26 januari komen we er uitgebreid op terug. Inmiddels weten we dat hiervoor subsidie beschikbaar is gesteld.

Er is regelmatig overleg over het nieuw te bouwen Huus van Sport & Cultuur annex onze tennishal.

De najaarscompetitie kon grotendeels doorgaan. Helaas moest een streep gezet worden door de wintercompetitie en het traditionele Kersttoernooi.

Sinds 15 december is er opnieuw sprake van een lockdown en kunnen we nog slechts beperkt buiten tennissen. Ook deze periode komen we door! Onze gezondheid staat voorop. Heb zorg en aandacht voor elkaar en verlies elkaar niet uit het oog.

We ontmoeten jullie graag (waarschijnlijk digitaal) op de Algemene ledenvergadering van 26 januari 2021. Zet deze datum alvast in uw agenda. U hoort binnenkort meer over de ledenvergadering.
Iedereen bedankt voor de betrokkenheid in het afgelopen jaar.

Voor nu fijne feestdagen en een goed en gezond 2021!

Het bestuur.