Van de voorzitter

Het is een beetje laat om iedereen een voorspoedig, gezond en sportief nieuwjaar te wensen. Ik doe het toch. Het jaar 2015 is voor onze vereniging niet zomaar een jaar, maar een jubileumjaar, we bestaan 50 jaar. Op zich wellicht geen prestatie, maar wie terugkijkt in de geschiedenis van onze vereniging, of deze geschiedenis kent en hier mede inhoud aan heeft gegeven, zal het met mij eens zijn dat onze TC Suthwalda zich in meerdere opzichten positief heeft onderscheiden. Alle reden dus om hier (uitbundig) bij stil te staan. We hebben een jubileumcommissie die hard aan het werk is om het programma vorm te geven. Jullie zullen de komende maanden van deze commissie horen. Enerzijds om iedereen  op de hoogte te houden en anderzijds, wat wellicht nog veel leuker is, een oproep om een bijdrage te leveren aan (de organisatie van) de feestelijkheden.

Behalve dat er getennist wordt, is er nog veel meer gaande binnen de club. Ik noem een aantal ontwikkelingen die voor een deel ook op de ALV aan de orde komen:
• We starten dit jaar met een herenteam dat waarschijnlijk in de 1e klasse gaat spelen. Onze trainer, Floris, is hiervan de grote motor.
• De ingang van het park wordt verplaatst naar de andere zijde, dus tussen de sporthal en de gymzaal ter hoogte van baan 5. Het ziet er naar uit dat dit voor 1 april gerealiseerd kan worden.
• We zijn met de gemeente in gesprek om het park uit te breiden met twee banen die ook in de winter bespeelbaar zijn. Er is inmiddels toestemming van de gemeente.
• STAD, de werkgever van Floris, houdt op te bestaan. Omdat we Floris graag nog een aantal jaren als trainer voor onze vereniging willen behouden, gaan we verder met “Tennisschool Kilian”. Voor de trainingen en de kosten zal er weinig veranderen.

U ziet het, ook voor 50-jarigen is er nog genoeg te doen.

Tot  17 februari op de algemene ledenvergadering!

Albert Oppers