Van de voorzitter

Inmiddels zijn we al weer hard op weg naar het einde van het jaar.
Dat betekent dat we na een succesvol, gezellig en sportief buitenseizoen weer in de hal tennissen, trainen en competitie spelen.
De VCL’s zijn al actief bezig met de voorbereiding van de verschillende competities.

De Jeugdcommissie is op zoek naar actieve ouders van onze jongste jeugd, zodat de kinderen mee kunnen doen aan de Worldtour. Dat is voor beginnende meisjes en jongens die spelenderwijze competitie leren spelen. En daar is begeleiding voor nodig.

Onze trainer Floris heeft een hernia operatie ondergaan, inmiddels gaat het al wat beter met hem. We wensen hem een goed herstel.

Binnenkort vindt er een gesprek plaats met de Gemeente. Dit zal gaan over de plannen die de Gemeente heeft met de sporthal en gymzaal. Renovatie, nieuwbouw of een multifunctionele accommodatie? Onderzocht gaat worden wat haalbaar is.
Wat de gevolgen zijn voor onze tennishal , is dus nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de Gemeente ons hierbij gaat betrekken.
Hopelijk kunnen we wat meer duidelijkheid geven op onze ledenvergadering in februari.

Namens het Bestuur wens ik jullie alvast een gezellige decembermaand.

Groetjes,
Anneke