Van de voorzitter

Om te beginnen allemaal een gezond en sportief 2016 toegewenst. Een nieuw jaar met voor ons allemaal weer nieuwe kansen. Met een toch wel feestelijk jubileumjaar achter de rug, moeten we met z’n allen weer flink aan de bak om er ook dit jaar weer een sportief en actief jaar van te maken. Heb je ideeën of suggesties voor activiteiten in het komende jaar, of, mooier nog, wil je zelf iets organiseren voor en met onze leden? Laat van je horen. Hoe meer actie, hoe beter!

Naar buiten kijkend zit ik net te bedenken of er op ons park wellicht geschaatst kan worden. Ik ga straks meteen even kijken en met Bart overleggen.

Ik verwacht dat we weer een jaar tegemoet gaan met veel en mooi tennis op ons park. Ons eerste herenteam is gepromoveerd en dat staat garant voor mooie partijen. Daarnaast heb ik zojuist een mail gestuurd naar de KNLTB en onze vereniging aangemeld als belangstellende voor de organisatie van een Future van 29 augustus tot 4 september. Het betreft een toernooi voor dames en heren. Ik ben benieuwd!

De zoektocht naar nieuwe bestuurs- en commissieleden verloopt moeizaam. Ik wil langs deze weg een dringend beroep op jullie doen. Een vereniging als de onze heeft een goed en goed bezet bestuur nodig. Datzelfde geldt voor de commissies. Het gaat er niet alleen om de club in stand te houden. Het is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat we over 25 jaar nog een club met toekomst zijn. Dat lukt alleen als we er samen de schouders onder blijven zetten.

Het ziet er naar uit dat de samenwerking met de andere verenigingen op het grote sportcomplex inhoud gaat krijgen. Vorig jaar zijn er, op initiatief van de gemeente, twee bijeenkomsten geweest. Dat zal dit jaar worden voortgezet. De eerste concrete plannen om dingen samen te doen liggen klaar. Ik denk dat alle verenigingen hiervan, zowel financiëel als wat betreft organisatie en inzet van mensen, voordeel kunnen hebben.

Al met al genoeg om naar uit te kijken en ons voor in te zetten.

Met sportieve groet,

Albert Oppers