Uitnodiging voor ledenvergadering

Aan alle leden van TC Suthwalda

Zuidwolde, januari 2016

Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering TCS

Beste TCS leden,

Het bestuur nodigt je graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging. Deze vindt plaats op dinsdag 16 februari a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering d.d. 17 februari 2015 (1)
 3. Jaarrekening 2015 en verslag kascommissie
 4. Begroting 2016
 5. Samenstelling commissies
 6. Samenstelling bestuur:
  1. Aftredend: Henk Kikkert
  2. Vacature: Voorzitter
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

(1) Het concept verslag van de ledenvergadering van 17 februari 2015 leest je hier of kun je opvragen bij het secretariaat.

We zien u graag op 16 februari.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van TCS,

secretariaat TC Suthwalda
e-mail: tennissuthwalda@gmail.com