Padel – ook in Zuidwolde?

Beste TCS-leden,

Padel is de snelst groeiende sport in de wereld. In Argentinië al sport nummer 1 en in Spanje al sport nummer 2. In Nederland zijn er al 200 Padellocaties. In Drenthe hebben nog 3 gemeenten geen padelbanen, waaronder De Wolden.

Het bestuur is van mening dat met padel een belangrijke aanvulling op het tennisaanbod van onze vereniging en op het sportaanbod van onze gemeente De Wolden wordt gerealiseerd.

Omdat de aanleg van padelbanen een forse investering is, kan dit niet zonder subsidie. Daarom is bij het gemeentelijke Initiatiefrijk De Wolden een subsidie aangevraagd voor de introductie van padelsport voor alle inwoners van De Wolden.

De kosten van 2 padelbanen bedragen maar liefst € 176.000. Daarnaast is voor de introductie een fors aantal vrijwilligersuren nodig voor de organisatie van open dagen, clinics, enz, welke door de gemeente is gewaardeerd op € 44.000. Totale kosten dus € 220.000.

Door Initiatiefrijk De Wolden is deze week € 54.000 beschikbaar gesteld, terwijl ook € 34.000 zogenaamde BOSA-subsidie kan worden verkregen. Voor Suthwalda resteert dan een investering van € 88.000, vermeerderd met vrijwilligersuren.

Pas nu subsidie is verkregen vindt het bestuur het verantwoord om na te gaan of de aanleg van 2 padelbanen sportief en financieel haalbaar is. Daarom gaat een werkgroep Padel dit onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zal met de leden worden besproken op de Algemene Leden Vergadering van 26-1-2021.

Oproep: Wil je zitting nemen in of heb je suggesties voor de werkgroep Padel? Graag even een bericht aan: padel@tcsuthwalda.nl

Met sportieve groet,

Het Bestuur