Nieuws van Albert

Zo mensen, dat was een mooi begin van het zomerseizoen. Prachtig weer, prima bespeelbare banen en een geslaagd openingstoernooi. De afsluiting van het winterseizoen en het openingstoernooi op twee achtereenvolgende dagen werd door een aantal van ons als zwaar ervaren, maar in beide gevallen was de belangstelling en het plezier groot. Organisatoren, bedankt!

Samen ervoor staan
We liepen ook tegen de eerste probleempjes aan. De sproei-installatie bleek kapot, maar dat werd heel snel opgelost. Een ander probleem is de kantinedienst. Het komt nogal eens voor dat leden niet komen voor hun kantinedienst, het vergeten zijn of gewoon niet willen en dan het probleem bij de familie van Holten neerleggen.  Dat laatste is duidelijk niet de bedoeling. Elk seniorlid doet twee keer per jaar een kantinedienst. Dat kan door inschrijving op de betaalavonden. De kantinecommissie vult de openstaande diensten in met leden die zichzelf niet hebben ingeschreven. We hebben hiervoor bewust gekozen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die aan de ene kant binding en betrokkenheid bij de vereniging geeft . En aan de andere kant ook de mogelijkheid biedt met meer leden in contact te komen.  We verwachten van leden dat ze de kantinedienst uitvoeren en bij verhindering, zelf voor vervanging zorgen. Het bestuur rekent op jullie. We kunnen onze vereniging alleen draaiende houden als we er samen voor staan.

Het is vooral ’s avonds weer ouderwets druk op de banen. Het aantal lessers is toegenomen en daarmee ook het aantal voor die lessen gereserveerde banen. We doen ons best dit in overleg met STAD en de trainers zo goed mogelijk te regelen.

Ik wens jullie allemaal een sportieve tenniszomer.

Albert Oppers