Even voorstellen: de toernooicommissie

Volgende week begint ons jaarlijkse toptoernooi, het Suthwalda Open! Je krijgt daar als deelnemer te maken met de toernooicommissie die er alles aan doet om de wedstrijd(en) in goede banen te leiden. Dit jaar bestaat de commissie uit: Marjan Loovers, Robbert Weijenberg, Danny de Jonge, Roel Nijzing en Henk Kikkert.   Lees verder hoe zij een toernooi aanpakken. Een kijkje in de keuken dus.

Vanuit de redactie is aan ons gevraagd om iets over de commissie te vertellen. De huidige bezetting bestaat uit commissieleden op bijgaande foto. Wellicht herken je hiervan enkele gezichten. Om het geheel compleet te maken hebben wij ook de namen die erbij horen. Het zijn: Marjan Loovers, Robbert Weijenberg, Danny de Jonge, Roel Nijzing en Henk Kikkert.

Onze taken De Toernooicommissie heeft met name als hoofdtaak het organiseren van de Clubkampioenschappen en het Suthwalda Open. Om deze toernooien te organiseren en goed te laten verlopen, je blijft uiteraard afhankelijk van de weergoden, gaan er toch wel een aantal vergaderingen aan vooraf.  Om een en ander in goede banen te leiden is er een draaiboek opgesteld. Hierin is opgenomen waaraan je moet denken, wat te regelen en welke acties uitgezet moeten worden voor welk toernooi.

Afstemming    Daarnaast dient er uiteraard ook met andere commissies binnen de vereniging afstemming plaats te vinden. Neem bijvoorbeeld de kantinecommissie. Zij regelen de kantinebezetting, inkoop van eten en drinken, het verzorgen van maaltijden tijdens ons Suthwalda Open, enz, enz. En zo zijn er nog andere commissies waarmee afstemming dient plaats te vinden.

Wij doen ons best om elk toernooi perfect te laten verlopen. Ieder jaar leren wij als commissie weer bij. Zijn er verbeterpunten of heb je ideeën, geef die dan door aan ons. Mocht je willen helpen bij een toernooi, geef dit dan aan. Denk bijvoorbeeld aan achter de wedstrijdtafel zitten, hand en spandiensten, enz.

De Clubkampioenschappen zitten er alweer op. Maar volgende week begint …. Het Suthwalda Open: van 29 juli t/m 06 augustus 2017. Vergeet het niet. Opgeven kan nog tot en met morgen, 21 juli! En ander kom je gezellig kijken.

Met sportieve tennis groet, De toernooicommissie