Een nieuw beleidsplan

De Commissie Wedstrijdtennis (CWT) heeft een nieuw beleidsplan gemaakt. Hierin staat duidelijke informatie voor, vooral, selectiespelers en hun ouders over bijvoorbeeld de voorwaarden om subsidie te krijgen. Er staat ook in aan welke regels zij zich moeten houden, hoeveel toernooien zij moeten spelen en welke trainingen en lessen je als selectiespeler volgt.
De afgelopen jaren waren er veel uitzonderingen, waardoor het beleid niet eenduidig was. Dit heeft het CWT het afgelopen jaar wat strakker ingestoken en was soms wat strenger: minder uitzonderingen. Het nieuwe beleidsplan zorgt ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat het CWT doet, hoe zij dit doet en waar de spelers aan moeten voldoen.

Het plan is nu nog vooral voor de zondagcompetitie, maar dit wordt uiteraard doorlopend aangescherpt en uitgebreid met de eisen, wensen en omstandigheden van dat moment. Lees hier het Beleidsplan CWT 2015.

Heb je vragen over het nieuwe beleidsplan? Het CWT beantwoordt ze graag tijdens de betaalavonden. Of stuur een mail naar: CWT@tcsuthwalda.nl.