Sinds mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). TC Suthwalda & Stichting Wintertennis hebben hier ook mee te maken; een vereniging verwerkt tenslotte persoonsgegevens van haar leden.

Privacy Protocol TC Suthwalda

Privacy Protocol Media

Privacy verklaring

Vragen of klachten

Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.