Algemene ledenvergadering 2021

Korte terugblik Algemene ledenvergadering  (mail: ledenbrief 3-2-2021)

Beste leden,
Dinsdag 26 januari heeft de digitale Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden! Voor ons een onbekende manier om een ALV te houden, maar met succes. Met bijna 50 leden hebben wij de agenda, financiele stukken, de commissies, het bestuur en het plan om twee padelbanen te realiseren doorgenomen. Ook hebben we kort stilgestaan bij het overlijden van twee leden: Marten Alkema & Arjan IJlenhave.
Vanuit commissies nemen we afscheid van Anita Bos en Berto Pekel (kantinecommissie) en van Ageet Wijbinga en Aline de Jonge (communicatie commissie). Namens het bestuur bedankt voor jullie inzet. In de kantinecommissie verwelkomen wij graag Jeroen Hummel en Samantha Bruins. De (statutair na 4 jaar) aftredende bestuursleden Anneke Sleijster, Ben Hofman, Theo Nijhuis en Lucas van Nuil zijn herkozen.

Padelbanen bij TC Suthwalda
Naast het bestuur is de padelcommissie zeer actief geweest met het onderzoek om twee padelbanen bij ons op de verenging te realiseren.Tijdens de vergadering werd een presentatie gehouden over padel, waarna de leden hun stem konden uitbrengen. Alle leden hebben unaniem ingestemd voor de komst van twee Padelbanen. Dit betekent dat de commissie goedkeuring heeft gekregen om de plannen verder te ontwikkelen.
Deze mooie ontwikkeling hebben we te danken aan de gemeente De Wolden (subsidie en grond) en onze gezonde financiële positie. Dit hebben we ook te danken aan de vele vrijwilligers én sponsoren, die ons ook in deze moeilijke tijd ondersteunen. Bedankt namens de vereniging!

Met sportieve groet,
Het bestuur