Albert praat ons bij

Dankzij het mooie weer kunnen we nog steeds op de buitenbanen spelen. Een extraatje van de natuur waarop de meeste leden niet hebben gerekend. De meesten hebben de gang naar de hal al gemaakt, maar voor de liefhebbers blijven de banen 7 en 8 beschikbaar tot de vorst zijn intrede doet.

Eind oktober is er overleg geweest tussen de voorzitters van de diverse commissies en het bestuur. Over het algemeen kijken de commissies met tevredenheid terug op het afgelopen seizoen. Alle commissies kunnen nog wel wat ondersteuning gebruiken in de vorm van één of twee extra commissieleden. De kans is groot dat jullie hierover binnenkort benaderd worden. Denk alvast na over de commissie waaraan je het liefst zou deelnemen.

Een belangrijk punt van het overleg was de communicatie. Zowel de communicatie tussen de commissies onderling, als de communicatie met het bestuur en de leden. Ondanks de grote inzet van onze redactie was de conclusie dat dit beter moet. We hebben een prachtige en altijd actuele website en we zijn heel actief op Facebook. Het zou mooi zijn als we, ook de ouderen, deze media zo nu en dan eens raadplegen. Er gaat een wereld (aan informatie) voor je open.

Door verplaatsing van het korfbalveld en –kantine ontstaat er nogal parkeerdruk op de parkeerplaats rondom de tennishal. Om de vrije toegang tot het tennispark te waarborgen en wellicht te verbeteren, hebben we de vraag bij de gemeente neergelegd om de ingang van het tennispark te verplaatsen naar de westzijde van het park, dus aan de kant van de Zuider Esweg. Hiervoor is inmiddels (mondeling) toestemming verleend. Dus als het een beetje meezit, starten we ons jubileumjaar in elk geval met een nieuwe entree van ons park.

Een plezierige tenniswinter toegewenst.

Albert Oppers